Кыргыз-Түрк Манас Университетинин окуу программасы icon

Кыргыз-Түрк Манас Университетинин окуу программасы
Скачать 102.12 Kb.
НазваниеКыргыз-Түрк Манас Университетинин окуу программасы
Дата конвертации11.01.2013
Размер102.12 Kb.
ТипДокументы
источникКыргыз-Түрк Манас Университетинин окуу программасы

Бөлүм:

Чет тилдер жогорку мектеби

Бөлүм:

Англис тили
Окутуучу

Аты жөнү

^ Нургул Карыбекова

Электрондук адреси

nkarybekova@yahoo.comИмарат

Башкы имарат

212- кана

Жумуш убактысы:

8.30 – 17.30
Курстун аты:

^ Англис тили
Курс

Коду

ING - 102

Тил:

Англис


Окуу жылы

2010-2011

Mилдеттүү/Тандоо

Милдеттүү
Семестр:

Жаз

1 жумалык саат

6
Кредит:

3

шилтеме

жок
Убактысы
КанаЫкмалар:

Коммуникативдик, интерактивдик жана башка жаңы ыкмалар
Курстун сүрөттөлүшү:

Бул англис тилинин 2-баскычындагы деңгээлдеги студентерге арналган окуу программасы ‘to be’ этишинин учур чактагы жана өткөн чактагы формаларын, ошондой эле башка негизги сын атоочтун салыштырма жана күчөтмө даражаларын; ‘some’, ‘any’ жана ‘to have got’ сыяктуу конструкцияларды камтыйт. Окуу программа студенттердин келечектеги кесибине пайдалуу болуу үчүн ылайыкташтырылган

Курстун максаты:

Студентердин барлашуудагы угуу жана сүйлөөшүү жөндөмдөрүн өнүктүрүү, тилди жана маданияты чет тили аркылуу түшүнүүнү бекемдөө

Окуунун жыйынтыгы:


Студентерди англис тилинде ойлорун, ниетерин жана максаттарын айтуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш үчүн угуп түшүнүү жана сүйлөө жөндөмдөрүн үйрөтүү.

Керектүү окуу материалдары:

New Headway Elementary 10-14 Units; New Headway Pre-Intermediate 1-5 Units, аудио видео материалы.
Кошумча окуу куралдары:

Cutting Edge, English File, New Headway, гезиттерден алынган маклалар, интернет материалдары

Баалоо(катышуусу,семестр аралык жана мара сынак )

Ара сынак – 40 %;Мара сынакl-60%
^ 4 балдык баалоо системасы

5 балдык баалоо системасы

пайыз

Курстук баа

^ Курстук баа

Коефициент

92-100

AA

5

Эң жакшы

86-91

BA

80-85

BB

4


жакшы

73-79

CB

67-72

CC

3

канааттандырарлык

0-66

FF

2

канааттандырарлык эме
F1
Катышкан жок
^

Кыргыз- Түрк Манас Университетинин окуу программасы
Курстук план:

Дата

Тема

1. Жума

Бирдин айы

10 Бөлүм Bigger and Better!

 • Сын атоочтун салыштырма даражасы

 • Сын атоочтун күчөтмө даражасы

 • Шаар жана айыл тематикасындагы лексикаларды кеңейтүү

 • '-er, more ... than', 'as ... as'
2. Жума

Бирдин айы

11- Бөлүм Looking good!

 • Азыр болуп жаткан көрүнүштү сүрөтөөдө узак учур чактын колдонулушу

 • -ed жана –ing сын атоочторунун колдонулушу

 • Адамдарды сүрөтөөдө колдонулучу лексикаларды өстүрүү
 • ‘He is the man who…’ конструкциясы

3.Жума

Бирдин айы

12- Бөлүм Life’s an adventure!

 • ‘going to’ конструкциясынын келерки чактагы пландардын жана ниетин билдирүүдө колдонуу

 • Саякат жана эс алуу тематикасындагы лексиканы өстүрүү

 • Авия жана темир жол саякатында колдонула турган лексика

4.Жума

Бирдин айы

13- Бөлүм How terribly clever!

 • Атайын суроолорду колдонуу

 • Тактоочтордун колдонулушу

 • Сын атооч жана тактооч тематикасындагы лексиканы кенейтуу
  • Суроолу сөздөр: 'How long, tall, far etc.', 'What kind, sort, type of…',
5.Жума

Жалган куран

14—Бөлүм Have you ever?

 • Жашоо тажрыйбаларын билдирүүдө учурга чейинки бүткөн чакты колдонуу

 • ‘ever’ жана ‘never’ сөздөрүүнүн колдонулушу

 • туура жана туура эмес этиштердин формасы
6. Жума

Жалган куран

14- Бөлүм Have you ever?

 • ‘been’ жана ‘gone’ этиштерин айырмасы;

 • Лексиканы өстүрү: фразалар

 • Лексика: телефон менен сүйлөшүүдө колдонула турган фразалар
7. Жума

Жалган куранТест (STOP AND CHECK (Quiz))8. . Жума

Жалган куран

Ара сынак


9. . Жума

Жалган куран

1-Бөлүм Getting to know you

 • Грамматиканы кайталоо: узак учур, өткөн жана келерки чак

 • Кат аркылуу баарлашууда англис тилинин колдонулушу

 • Расмий каттарда колдонула турган лексика10. . Жума

Чын куран

2 Бөлүм The way we live

 • Жөнөкөй өткөн чактын колдонулушу

 • Этиштин туура формалары аркылуу жөнөкөй өткөн чакта жай, таңгыч жана суроолу сүйлөмдөрдү түзүү

 • Майрам жана өзгөчө кырдаал тематикасындагы лексиканы өстүрүү

·


11. . Жума

Чын куран

3 Бөлүм It all went wrong

 • Past Simple жана Past Continuousтун колдонулушу

 • Өз ойун айтуу жөндөмүн бекемдөөдө ар түрдүү көз караштарды талкуулоо
12. . Жума

Чын куран

4- Бөлүм Let’s go shopping!

 • Убакытын, сандын, баасын жана иретин билдирүүчү лексика

 • Соода тематикасындагы лексиканы өстүрүү13. . . Жума

Чын куран

5- Бөлүм Hopes and ambitions

 • ‘will’ жардамчы этишин алдына ала айтууда колдонуу

 • ‘going to’ конструкциясын келечекте боло турган пландарды жана ниети билдирүүдө колдонуу

·


14. . . Жума

Бугу

5- Бөлүм Hopes and ambitions

 • Этиштин ар түрдүү формаларын колдонуу

 • Предлогдорду колдонуу15. . . Жума

Бугу

Тест (STOP AND CHECK (Quiz))


16. . . Жума

Бугу

Мара сынакЭскертүүлөр:Добавить документ в свой блог или на сайт


Похожие:

Кыргыз-Түрк Манас Университетинин окуу программасы iconКыргыз-Түрк Манас Университетинин окуу программасы
Окуу программа студенттердин келечектеги кесибине пайдалуу болуу үчүн ылайыкташтырылган

Кыргыз-Түрк Манас Университетинин окуу программасы iconКыргыз-Түрк «Манас» университетинин даярдоо бөлүмүнүн окуу программасы
Факультет жана жогорку мектептерде түрк тилинде бериле турган сабактарды академиялык деңгээлде колдоно алгандай тилдик жөндөмдүүлүккө...

Кыргыз-Түрк Манас Университетинин окуу программасы iconКыргыз-Түрк «Манас» университетинин даярдоо бөлүмүнүн окуу программасы
Ктмуда кыргыз тилин чет тили катары үйрөтүүдө коммуникативдик метод колдонулат. Бул метод аркылуу студенттердин оозеки, жазуу, окуу,...

Кыргыз-Түрк Манас Университетинин окуу программасы iconКыргыз-Түрк «Манас» университетинин даярдоо бөлүмүнүн окуу программасы
Ктмуда кыргыз тилин чет тили катары үйрөтүүдө коммуникативдик метод колдонулат. Бул метод аркылуу студенттердин оозеки, жазуу, окуу,...

Кыргыз-Түрк Манас Университетинин окуу программасы iconКыргыз-Түрк «Манас» университетинин окуу программасы (силлабус)
Кыргыз жана түрк тилинин морфологиялык түзүлүшү, сөздөрдүн өзгөрүү мыйзамченемдиктери, сөз түркүмдөрү, грамматикалык категориялар,...

Кыргыз-Түрк Манас Университетинин окуу программасы iconКыргыз түрк «манас» университети жогорку окуу жайынан кийинки билим берүҮ программалары жана сынак эрежелери биринчи бөлyм максаты, мазмуну, негизи жана аныктамалары Максат жана мазмуну
Бул жоболор топтому Кыргыз Түрк «Манас» университетинин Уставынын 10-беренесинин 4-жобосунун негизинде даярдалды

Кыргыз-Түрк Манас Университетинин окуу программасы iconКыргыз түрк манас университети сабактын программасы
Технологиялык окуу каражаттарын ( окуу китептери, проектор, компьютер, сd/ кассет плейери ) колдонуу менен түшүндүрү, талкулоо, ой...

Кыргыз-Түрк Манас Университетинин окуу программасы iconКыргыз-түрк «манас» университетинин илимий изилдөӨ долбоорлорунун протоколу тиркеме: 3
Бул Долбоор Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин «ктму илимий изилдөө долбоорлорун ишке ашыруу боюнча жоболорунун» негизинде ишке...

Кыргыз-Түрк Манас Университетинин окуу программасы icon5-тиркеме кыргыз-түрк «манас» университетинин үЗГҮЛТҮКСҮз билим берүҮ (Үббб) борборунун инструкциясы максаты жана негизи
Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Үзгултүксүз билим берүү борбору (Үббб) түзүлгөн

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©todo.selyam.net 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы